Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Československá obchodná banka a.s. / Banky


Československá obchodná banka a.s.
Vajnorská 100
83104 Bratislava
tel: 02/596 675 23, 02/596 675 22, 02/596 675 21, 02/596 675 20
Vajnorská 100, Bratislava, Slovensko
Československá obchodná banka a.s.
Vajnorská 100