Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Československá obchodná banka a.s. / Banky


Československá obchodná banka a.s.
Račianska 1507/21
83102 Bratislava
tel: 02/444 611 57
Račianska 1507/21, Bratislava, Slovensko
Československá obchodná banka a.s.
Račianska 1507/21