Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odstránenie stavby

Čo vybavíte

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby.

Čo potrebujete
  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
  • Fotodokumentácia, príp. jednoduchá projektová dokumentácia stavby
  • Technologický opis prác, pri odstraňovaní stavby
  • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie odstránenia stavby, ak sa jedná o stavbu odstraňovanú svojpomocou
  • Mená a adresy účastníkov konania – dotknutých susedov
  • Vyjadrenie Okresného úradu v Bratislave, Tomášikova 46, Bratislava (životné prostredie)
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku. Poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu,  ktorý pripravia na stavebnom úrade
Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Správny poplatok (v eurách):
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - fyzická osoba 20,00
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - právnická osoba 50,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte
         
Ing. Elena Vörösová - poverená vedením oddelenia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banm.sk

Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ivana Černá
kancelária č. 615/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk

Ing. Martina Hrajková
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail:martina.hrajkova@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. arch. Alena Knoppová 
kancelária č. 614/6. poschodie
telefón: 02/49 253 162
e-mail: alena.knoppova@banm.sk

Ing. Barbora Miklošiová 
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 612
e-mail: barbora.miklosiova@banm.sk

Ing. Katrin Abou Naboutová
kancelária č. 606/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: katrin.naboutova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

Ing. arch. Mária Valentová 
kancelária č. 611/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 150
e-mail: maria.valentova@banm.sk


Vytvorené: 27.01.2012 10:05, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore