Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Denné centrá seniorov

Paličkárky z klubu dôchodcov.
 • Denné centrum Vajnorská
 • Denné centrum „Domovinka“
 • Denné centrum „Zlatý dážď“
 • Denné centrum Športová
 • Denné centrum Chemická
 • Denné centrum Jeséniova
 • Denné centrum Stromová
 • Denné centrum Sibírska

 • Štatút Denného centra seniorov MČ Bratislava - Nové Mesto
  Prihláška - člen denného centra 


   


  Vytvorené: 24.01.2012 16:14, Tettinger Marek