Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

23.MZ.- 25.08.2006

Na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto neboli prijaté žiadne uznesenia.

Vytvorené: 30.03.2010 20:19,