Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referent/ka územného plánovania

 Referent/ka územného plánovania
08.07.2024 -
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

 

hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

referent/ka  územného  plánovania

 

Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava

Mesačný plat: od 1500 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu: 1.9.2024 / po dohode

Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 

 • obstarávanie územných plánov zón,
 • obstarávanie územnoplánovacích podkladov (napr. architektonicko-urbanistické štúdie),
 • vydávanie územnoplánovacích informácii a vyjadrení pre účely Okresného úradu Bratislava, 
 • sprístupňovanie informácií,
 • spolupráca pri tvorbe geografického informačného systému (GIS) mestskej časti,
 • spravovanie údajov v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu územia obce,
 • spracovanie interných stanovísk pre ostatné oddelenia.

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 

 • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa,  v odbore architektúra, urbanizmus, územné plánovanie,
 • vhodné aj pre absolventov,
 • orientácia v príslušnej legislatíve,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • skúsenosť s prácou v samospráve  a s aplikáciami verejnej správy je pre nás výhodou,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť,
 • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu,
 • za mesiac september  vo výške až do 50% funkčného platu,
 • 13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 37,5-hodinový pracovný čas,
 • 4 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované dokumenty:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 04.08.2024 na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava

 

alebo

na adresu personalne@banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 Posledná aktualizácia: 08.07.2024 10:02
Hore
Hore
Hore