Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referent/ka pre správu ciest III. a IV. triedy

Referent/ka pre správu ciest III. a IV. triedy
04.06.2024 -

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

 

hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

Referent/ka pre správu ciest III. a IV. triedy

Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava

Mesačný plat: od 1500 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu: 01.07.2024

Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 

 • výkon obhliadok v teréne a riešenie opráv ciest III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
 • výkon správy ciest III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava- Nové Mesto,
 • kontrola plánu údržby a opráv,
 • spracovanie štatistických údajov,
 • vydávanie stanovísk a podmienok v rámci kompetencií správcu miestnych ciest k projektom organizácie dopravy, k zvláštnemu užívaniu komunikácií, k dopravným stavbám a pod.,
 • riešenie nevyhnutných opatrení na odvrátenie ohrozenia miestnych ciest, premávky na nich a ich údržby,
 • vypracovávanie plánu bežných opráv miestnych ciest v mestskej časti,
 • zabezpečenie tvorby objednávok, odsúhlasenie a kontrola vykonaných prác,
 • zabezpečenie pasportizácie dopravného značenia a ďalších súčastí miestnych ciest,
 • riešenie problémov, podnetov pri výkone správy miestnych ciest,
 • komunikácia a spolupráca s orgánmi verejnej správy, policajným zborom a dodávateľmi.

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou, výhodou v odbore stavebníctva/staviteľstva,
 • vhodné aj pre absolventov,
 • orientácia v príslušnej legislatíve,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • skúsenosť s prácou v samospráve  a s aplikáciami verejnej správy je pre nás výhodou,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť,
 • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu,
 • za mesiac september  vo výške až do 50% funkčného platu,
 • 13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 37,5-hodinový týždenný pracovný čas,
 • 4 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované dokumenty:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 16.06.2024 na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava

 

alebo

 

na adresu personalne@banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.Posledná aktualizácia: 04.06.2024 15:27
Hore
Hore
Hore