Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kuchár/ka

Kuchár/ka
20.05.2024 -

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

 

hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

KUCHÁR/KA

 

Miesto výkonu práce: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov, (Detské jasle) Robotnícka 11, 831 03 Bratislava
Kapacita zariadenia: 45 detí
Mesačný plat: od 1 000 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov
Termín nástupu: 1.9.2024/dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 

 • príprava, varenie a podávanie celodennej stravy pre deti do troch rokov,
 • rozvoz stravy na oddelenia,
 • zabezpečovanie každodenného nákupu potravín,
 • vypĺňanie denného stravného listu o spotrebe surovín,
 • podieľanie sa na tvorbe jedálneho lístka,
 • normovanie stravy, odkladanie vzoriek jedla, vedenie dokumentácie,
 • udržiavanie hygieny a čistoty v kuchyni, v skladoch, všetkých elektrospotrebičov,
 • dodržiavanie HACCP predpisov,
 • umývanie a dezinfikovanie smetných nádob,
 •  dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických pokynov, dbanie na vysokú úroveň osobnej hygieny, čistotu v kuchyni, kuchynskej bielizne a celého zariadenia kuchyne.

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 

 • stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie v odbore kuchár, pekár, cukrár (výučný list),
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz v potravinárstve),
 • prax v školskom alebo predškolskom zariadení vítaná,
 •  samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť,
 • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
  • za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu,
  • za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu,
 • 13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 4 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.
 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované dokumenty:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť

najneskôr do 29.6.2024 na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava alebo

na adresu personalne@banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

 

*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.Posledná aktualizácia: 24.05.2024 10:04
Hore
Hore
Hore