Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

DISTRIBÚCIA KOMPOSTOVATEĽNÝCH VRECIEK NA ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU PREBIEHA UŽ AJ V NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI

DISTRIBÚCIA KOMPOSTOVATEĽNÝCH VRECIEK NA ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU PREBIEHA UŽ AJ V NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI
03.04.2023 -

Od zavedenia zberu kuchynského bioodpadu v októbri 2021 do konca februára 2023 sa Bratislavčankám a Bratislavčanom podarilo vyzbierať takmer 6 000 ton vzácneho kuchynského bioodpadu. Ďakujeme všetkým obyvateľkám a obyvateľom, ktorí sa zapájajú do zberu. Vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je následným spracovaním zdrojom elektriny, bioplynu, biouhlíka a certifikovaného substrátu EFFECO, ktorý je schopný regenerovať pôdu, viazať v nej uhlík a zvyšovať jej úrodnosť.

V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov aj na zmenu odvozných dní od marca 2023. Svoj odvozný deň si môžu obyvatelia zistiť na : https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/ .

 

Aby sme našim obyvateľom zvýšili komfort pri triedení, naša mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) začína od 17.4. 2023 bezplatne distribuovať kompostovateľné vrecká pre zapojené domácnosti. Ide o jednorazovú dodatočnú distribúciu, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” si môžu obyvatelia zakúpiť v obchodoch.

 

Domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká z o štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie opätovne vyzdvihnúť buď na miestnom úrade vo vestibule mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, alebo na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22.

 

Do zberu sa môžu ešte stále zapojiť všetky domácnosti Bratislavy, ktoré to v minulom roku nestihli

 

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak urobiť aj v tomto roku. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok, v čase od 7:00 do 16:00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

 

Čo sa stane so správne vytriedeným kuchynským bioodpadom a prečo má jeho triedenie zmysel?
 

Práce na projekte vybudovania vlastného zariadenia na spracovanie kuchynského bioodpadu budú v roku 2023 pokračovať v zmysle prijatej stratégie odpadového hospodárstva hlavného mesta Bratislava. „Pre mesto Bratislava je dôležité, aby malo vlastné zariadenie, ktoré dokáže spracovať biologicky rozložiteľný odpad na kvalitný produkt, ktorý budeme vedieť využívať aj na území mesta na zlepšenie podmienok v boji s klimatickou krízou, ” dodáva Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia hlavného mesta.

 

 

Viac informácií nájdete na www.olo.sk/kbro.Posledná aktualizácia: 19.02.2024 10:14
Hore
Hore
Hore