Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

EKO podnik VPS vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

EKO podnik VPS vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž
23.03.2023 - EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 832 90  Bratisla  vyhlasuje  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - technické zariadenie – veľkoplošná LED obrazovka o veľkosti 16,64 m x 5,76 m, s celkovou záberovou plochou 95,85 m2 spolu s príslušenstvom.
Podrobné informácie
Príloha - súťažný formulár
Príloha - Kúpna zmluva 


Posledná aktualizácia: 23.03.2023 09:31
Hore
Hore
Hore