Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Máj

2. máj
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie DC
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
3. máj
 • pracovné stretnutie dotácie
 • vybavovanie agendy starostu
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov
 • pracovné stretnutie k prebiehajúcim investíciám
4. máj
 • pracovná agenda a administratíva
 • pracovná obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie stavebný úrad
 • pracovné stretnutie s občanom
5. máj
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s prednostom miestneho úradu
 • pracovné stretnutie Verejný poriadok
6. máj
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovne stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu
9. máj
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovná porada kancelárie starostu
 • pracovné stretnutie k prebiehajúcim investíciám
 • pracovné stretnutie Tlačové oddelenie
10. máj
 • pracovné stretnutie Školstvo
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka priebehu rekonštrukcií v teréne
 • pracovné stretnutie Sociálne oddelenie
11. máj
 • pracovné stretnutie Matrika
 • pracovné stretnutie s občanmi
 • pracovná stretnutie DC
 • pracovná agenda starostu
12. máj
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k plánovanej investícii
13. máj
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s občanom
 • obhliadka v teréne
16. máj
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovný obed
 • pracovné stretnutie Investičné oddelenie
 • pracovné stretnutie s občanom
17. máj
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie oddelenie Životného prostredia
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovný obed
 • pracovná agenda a administratíva
18. máj
 • pracovné stretnutie Verejný poriadok
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s riaditelom kancelárie
 • pracovná agenda starostu
19. máj
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k prebiehajúcim investíciám
 • pracovné stretnutie DC
20. máj
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka mestskej časti
 • pracovná agenda starostu
23. máj
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovný obed
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie DC
24. máj
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie pomoc Ukrajine
 • pracovné stretnutie právne oddelenie
 • pracovné stretnutie s občanmi
25. máj
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovná agenda a administratíva
 • pracovné stretnutie investičné oddelenie
 • pracovná agenda starostu
26. máj
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k brigáde
 • pracovné stretnutie Ekonomické oddelenie
27. máj
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovný obed
 • vybavovanie agendy starostu
30. máj
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie školstvo
 • pracovné stretnutie s občanom
31. máj
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie k prebiehajúcim investíciám
 • pracovný obed
 • pracovné stretnutie s občanmi


Vytvorené: 15.06.2022 07:09, webman
Hore
Hore
Hore