Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Apríl

1. apríl
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovný obed
 • vybavovanie agendy starostu
4. apríl
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • pracovné stretnutie s občanom
5. apríl
 • pracovné stretnutie Tržnica
 • vybavovanie agendy starostu
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov
 • pracovné stretnutie Verejný poriadok
6. apríl
 • pracovné stretnutie Seniori
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovné stretnutie s riadiťelom kancelárie
 • pracovná agenda starostu
7. apríl
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k plánovanej investícii
 • pracovné stretnutie Oddelenie životného prostredia
8. apríl
 • pracovné stretnutie VIVO
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovne stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu
11. apríl
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie stavebný úrad
 • pracovné stretnutie k prebiehajúcim investíciám
 • pracovné stretnutie s hovorcom
12. apríl
 • pracovné stretnutie Eko-podnik
 • vybavovanie agendy starostu
 • obhliadka priebehu rekonštrukcií v teréne
 • pracovné stretnutie Správa budovy
13. apríl
 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie Územné konanie
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovné stretnutie sekretariát starostu
 • pracovná agenda starostu
14. apríl
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k vodozádržným opatreniam
15. apríl
 • Sviatok
18. apríl
 • Sviatok
19. apríl
 • pracovné stretnutie k brigáde
 • vybavovanie agendy starostu
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie Investičné oddelenie
20. apríl
 • pracovné stretnutie Školstvo
 • pracovné stretnutie pomoc Ukrajine
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • pracovná agenda starostu
21.apríl
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k brigáde
 • pracovné záležitosti magistrát
22. apríl
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka mestskej časti
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
25. apríl
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • obhliadka mestskej časti
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie právne oddelenie
26. apríl
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie pomoc Ukrajine
 • pracovné stretnutie Verejný poriadok
 • pracovné stretnutie s občanmi
27. apríl
 • pracovné stretnutie CPK
 • pracovná agenda a administratíva
 • pracovné stretnutie Kultúra
 • pracovná agenda starostu
28. apríl
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k brigáde
 • pracovné stretnutie Kancelaria prvého kontaktu
29. apríl
 • pracovné stretnutie architekti
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovné stretnutie Sibírska
 • vybavovanie agendy starostu


Vytvorené: 06.06.2022 07:28, webman
Hore
Hore
Hore