Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Marec

1. marec
 • obhliadka v teréne
 • pracovná porada Kancelária starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
2. marec
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie stavebný úrad
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
3. marec
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
4. marec
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovná porada kancelária starostu
 • pracovné stretnutie s vicestarostom
7. marec
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • obhliadka priebehu rekonštrukcií v teréne
 • pracovné stretnutie k plánovanej investícii
8. marec
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovný obed
 • obhliadka v teréne
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov
9. marec
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovné stretnutie Tržnica
10. marec
 • pracovná porada
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie Eko-podnik
11. marec
 • pracovné stretnutie s občanom
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovný obed
 • vybavovanie agendy starostu
14. marec
 • pracovná porada vedenia
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovne stretnutie Pittel
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
15. marec
 • Pomoc Ukrajine
 • MŠ Na Revine
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
16. marec
 • pracovne stretnutie Den Zeme
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie stavebný úrad
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
17. marec
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovne stretnutie KC Ovručská
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
18. marec
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka v teréne
 • pracovná porada kancelária starostu
21. marec
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • Pomoc Ukrajina
 • pracovné stretnutie k plánovanej investícii
22. marec
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vydavaťelstvo BUVIK
 • obhliadka v teréne DI
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov
23. marec
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovné stretnutie Uzemné planovanie
 • pracovné stretnutie k prebiehajúcim investíciám
24. marec
 • pracovná porada
 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie Školstvo
25. marec
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovný obed
 • vybavovanie agendy starostu
28. marec
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie stavebný úrad
 • pracovné stretnutie s občanom
29. marec
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • vybavovanie agendy starostu
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov
 • pracovné stretnutie Socialné oddelenie
30. marec
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie ekonomické oddelenie
 • pracovné stretnutie s vicestarostom
 • pracovné stretnutie magistrát
31. marec
 • pracovná porada
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie MIB


Vytvorené: 06.06.2022 07:15, webman
Hore
Hore
Hore