Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu inšpektor/ka verejného poriadku

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu inšpektor/ka verejného poriadku
28.09.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu inšpektor/ka verejného poriadku
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 2
Základná zložka mzdy: od 800 € do 950 € v závislosti od praxe uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity: Rámcová náplň práce: Druh pracovného pomeru:  Kvalifikačné predpoklady: Ďalšie požiadavky: Predpokladaný termín nástupu: Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* zaslať do 08.10.2021 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava

alebo ingrid.holla@banm.sk
______________________________________________________________________________________________________
*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 28.09.2021 09:20, webman