Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu matrikárka (matrikár)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu matrikárka (matrikár)
08.06.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu
M A T R I K Á R K A   (M A T R I K Á R)

Miesto výkonu práce:
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Matričný úrad
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy
 • 5 dní dovolenky navyše
 • 5 dní sick day
 • stravné lístky v hodnote 4€
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky
Ponúkaný plat:
 • od 900 € v závislosti od odbornej spôsobilosti uchádzača, od jeho skúseností a praxe
Druh pracovného pomeru:
 • plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
 • minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
Ďalšie požiadavky:
 • štátne občianstvo Slovenskej republiky
 • znalosť štátneho jazyka a čitateľný rukopis
 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • prax v odbore a odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách výhodou
 • schopnosť verejne vystupovať
 • znalosť práce s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Jazykové znalosti:
 • anglický alebo nemecký jazyk výhodou
Náplň práce:
 • vydáva matričné doklady pre použitie v Slovenskej republike i v zahraničí
 • vyhotovuje a zasiela matričné doklady podľa medzinárodných zmlúv
 • vyberá správne poplatky za matričnú činnosť a odvádza ich do pokladne miestneho úradu
 • zúčastňuje sa sobášnych obradov
 • vykonáva práce, vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • zodpovedá za obsah a bezchybnosť údajov osobne vkladaných do údajov základne počítača a za ochranu informácií v informačných systémoch podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • dôsledne využíva programové vybavenie samostatného počítačového programu
Predpokladaný termín nástupu:
 • ihneď (dohodou)
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 29.06.2021 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3
alebo ingrid.holla@banm.sk
_________________________________________________________________________
*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 08.06.2021 11:29, webman
Hore
Hore
Hore