Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Priamy prenos z rokovania miestneho zastupiteľstva

13.04.2021 - Priamy prenos z rokovania miestneho zastupiteľstva môžete sledovať tu:
https://zastupitelstvo.sk/html5/s301_f.php
 


Vytvorené: 13.04.2021 09:28, Tettinger Marek