Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)
11.02.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu
odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 2
Mzdové podmienky: Základná zložka mzdy od 922,50€ do 1 107€ v závislosti od praxe uchádzača + možnosť osobného ohodnotenia vzhľadom na skúsenosti uchádzača v danom odbore
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky

Náplň práce:

 • spracovávanie a vydávanie oznámení o uskutočnení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • spracovávanie podkladov a vydávanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí,
 • povoľovanie odstránení stavieb, ich zmien, terénnych úprav a zariadení,
 • vedenie konania o dodatočnom povolení stavby,
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
 • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo stavebného zákona a zákona o správnom poriadku,
 • sprístupňovanie informácií, prešetrovanie sťažností občanov a právnických osôb,

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebno-technickým zameraním (vhodné aj pre absolventov VŠ so stavebno-technickým zameraním)

Iné kritériá a požiadavky:

 • osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu,
 • prax na stavebnom úrade vítaná,
 • bezúhonnosť.

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom *  zaslať  do 04.03.2021  na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek , Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  zuzana.lehocka@banm.sk

_________________________________________________________________________

* Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1,  832 91  Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia. 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 

 Posledná aktualizácia: 11.02.2021 12:57
Hore
Hore
Hore