Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Jesenné upratovanie je tu! Kde vo svojom okolí nájdete kontajnery

Jesenné upratovanie je tu! Kde vo svojom okolí nájdete kontajnery
09.09.2020 -
Jesenné upratovanie už klope na dvere. Aj vy sa už tešíte, ako na jeseň upracete a zbavíte svoje domácnosti zbytočných vecí? Veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú na území mestskej časti  rozmiestnené v októbri a novembri, prídu vhod.
Určené sú na objemný odpad z domácností, koberce, starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na jednotlivé diely. Do kontajnerov sa nesmie odkladať elektroodpad a domáce spotrebiče, farby, žieraviny, lieky, riedidlá, oleje a ropné látky ani obaly z nich, stavebný alebo recyklovateľný odpad.
Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku VPS, ktorý nepovolí uloženie zakázaného odpadu. Kontajnery budú na všetkých miestach pristavené od 10.00 h do 17.30 h.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov jeseň 2020


Vytvorené: 09.09.2020 11:11, webman
Hore
Hore
Hore