Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

September 2020

1. september

 • štátny sviatok

2. september

 • vybavovanie agendy starostu (Home offce)

3. september

 • pracovné stretnutie so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

4. september

 • redakčná rada
 • pracovné stretnutie stavebny úrad
 • pracovné stretnutie so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

7. september

 • vybavovanie agendy starostu

8. september

 • pracovné stretnutie s poslancom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s Primátorom – parkovacia politika
 • pracovné stretnutie GIB

9. september

 • Mestská rada
 • pracovné stretnutie stavebny úrad
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie

10. september

 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie k cyklotrasám
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovné stretnutie k personálnemu auditu

11. september

 • pracovné stretnutie so starostom Lamača
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie TA3
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

14. september

 • vybavovanie agendy starostu

15. september

 • Štátny sviatok

16. september

 • Miestna rada
 • pracovné stretnutie stavebny úrad
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie na tvári miesta Nobelova ul.
 • pracovné stretnutie stavebný urad

17. september

 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie k histórii NM
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Guthaus
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie ZŠ Riazanská
 • pracovné stretnutie s občanom

18. september

 • pracovné stretnutie na tvári miesta Vajnorská
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

21. september

 • pracovná porada s vicestarostami
 • pracovné stretnutie UKSUP
 • pracovné stretnutie na tvári miesta Cádrova
 • pracovné stretnutie zo zástupcami firmy Lucron
 • pracovné stretnutie s odborovou organizáciou

22. september

 • pracovné stretnutie s poslancom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Ekopodniku
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

23. september

 • Miestne zastupiťelstvo

24. september

 • pracovné stretnutie so zamestnankyňou knižníc
 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

25. september

 • Regionálne združenie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovná porada kancelárie starostu

28. september

 • pracovná stretnutie zo zástupcami firmy Guthaus
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

29. september

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vítanie novorodencov
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou SK Vajnorská

30. september

 • pracovné stretnutie s poslancom
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie so zastupcami spolocnosti IMMOCAP
 • telekonferencia ZOOM so zástupcami magistrátu


Vytvorené: 07.09.2020 13:29, webman
Hore
Hore
Hore