Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník pre výdaj stravy a upratovanie v dennom centre seniorov

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník pre výdaj stravy a upratovanie v dennom centre seniorov
02.06.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu
pracovník pre výdaj stravy a upratovanie v dennom centre seniorov
Miesto výkonu práce: Denné centrum Športová 1
                                   Denné centrum Sibírska 37

Týždenný hodinový úväzok: DC Športová 1 – 17,5 hod. týždenne
                                              DC Sibírska 37 – 30 hod. týždenne

Bližšie informácie


Vytvorené: 02.06.2020 13:09, webman
Hore
Hore
Hore