Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA  A STAVEBNÉHO PORIADKU
10.02.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA  A STAVEBNÉHO PORIADKU
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Bližšie informácie
 


Vytvorené: 10.02.2020 09:45, webman
Hore
Hore
Hore