Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení

Vyhlásenie o určení ďalšieho mena osvojencovi
Vyhlásenie o zmene mena osvojencovi


Vytvorené: 07.02.2020 10:38, webman