Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kúpili ste vlani nehnuteľnosť? Nezabudnite do 31. januára podať daňové priznanie

Kúpili ste vlani nehnuteľnosť? Nezabudnite do 31. januára podať daňové priznanie
16.01.2020 - Fyzické a právnické osoby, ktoré nadobudli v predchádzajúcom roku v Bratislave novú nehnuteľnosť (alebo nastala zmena), musia do 31. januára 2020 podať daňové priznanie správcovi dane z nehnuteľností – hlavnému mestu SR Bratislave (oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova  9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava 55). Daňové priznanie je možné zaslať aj poštou.

Čítajte aj: http://www.banm.sk/dan-z-nehnutelnosti-informacia/
Viac informácií nájdete aj tu: http://www.bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti


Vytvorené: 16.01.2020 10:30, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore