Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok
22.11.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá 2 záujemcov na pracovnú pozíciu:
pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok
Miesto práce: Denné centrum „Zlatý dážď,“ Račianska 89
                       Denné centrum Stromová, Stromová 18
Bližie informácie


Vytvorené: 22.11.2019 10:46, webman