Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav

28.08.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, došlo k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto:
streda 28.08.2019 - pracovná doba od 8.00 hod. – 15.00 hod.
Na každom oddelení bude do 17.00 h k dispozícii jeden pracovník, vrátane jedného pracovníka podateľne.


Vytvorené: 28.08.2019 13:03, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore