Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav
23.07.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, došlo od 24. júla do 26. júla 2019 k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto (Príkaz prednostu č. 4/2019) nasledovne:
streda 24.07.2019 - pracovná doba od 7.00 hod. – 14.00 hod.
štvrtok 25.07.2019 - pracovná doba od 7.00 hod. – 14.00 hod.
piatok 26.07.2019 - pracovná doba od 7. 00 hod. – 12.30 hod.


Vytvorené: 23.07.2019 10:37, webman