Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia územného konania a stavebného poriadku
22.07.2019 - MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO,  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 vyhlasuje v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
výberové konanie na obsadenie miesta
VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Podrobné informácie.


Vytvorené: 22.07.2019 06:48, webman