Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav
01.07.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, došlo 1. júla 2019 k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto (Príkaz prednostu č. 3/2019) nasledovne:

pondelok  01.07.2019 - pracovná doba od 8.00 hod. – 14.00 hod.


Vytvorené: 01.07.2019 08:17, webman
Hore
Hore
Hore