Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistický úrad bude zisťovať, ako sú Slováci na tom s informačnými technológiami

16.04.2019 - Štatiastický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2019 Zisťovanie o využití informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností, znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využívania týchto technológií. Výsledky budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.
Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných viac ako 160 obcí (medzi nimi aj bratislavské Nové Mesto) a takmer 4600 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 17. apríla do 31. mája 2019.   
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník, ktorý je poviný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Štatistický úrad garantuje, že všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatististiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky, kontakt: 02/69250 480 - Ing. Yveta Fodora.


Vytvorené: 16.04.2019 08:01, webman
Hore
Hore
Hore