Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zber starých spotrebičov

AKTUALIZÁCIA - na základe informácie z ENVIDOMU zber elektroodpadu bude prebiehať dňa 9.5.2020.

Ak máte doma nepotrebnú bielu techniku, ktorej sa chcete zbaviť, nemusíte mať ani auto. Mestská časť Nové Mesto v spolupráci so spoločnosťou ENVIDOM zabezpečuje jarný zber elektroodpadu. V sobotu 9. mája 2020 obyvateľom Nového Mesta bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. 

AKO NA TO?

1. Najneskôr do 6. mája 2020 si objednajte zber elektroodpadu: 2. Nahláste nasledovné údaje: 3. V deň zberu 9. mája 2020 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.​​​​

Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:


Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb - obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na účel vykonania mobilného zberu elektroodpadu ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.
Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu sú sprístupnené dotknutým osobám tu: http://www.zberelektroodpadu.sk/download/Informacia_OOU_ZBERELEKTROODPADU.pdf. Podmienky spracúvania osobných údajov sprostredkovateľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú sprístupnené dotknutým osobám tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 


Vytvorené: 19.03.2019 08:47, webman