Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie Vedúceho matričného úradu

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie Vedúceho matričného úradu
21.12.2018 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúci matričného úradu
Podrobné informácie


Vytvorené: 21.12.2018 08:12, webman
Hore
Hore
Hore