Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúceho hospodárskeho a finančného oddelenia

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúceho hospodárskeho a finančného oddelenia
19.12.2018 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
Vedúci hospodárskeho a finančného oddelenia
Podrobné informácie


Vytvorené: 19.12.2018 13:08, webman
Hore
Hore
Hore