Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Registrácia chovu ošípaných

Na základe požiadavky Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava- mesto v súvislosti s vážnou situáciou v šírení afrického moru ošípaných informujeme všetkých chovateľov ošípaných na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na ich povinnosť mať zaregistrované chovy aj v prípade, ak chovajú iba jeden kus ošípanej. Registráciu je potrebné vykonať doručením žiadosti na RVPS Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava. 
Upozorňujeme súčasne , že povinnosť registrovať chovy ošípaných je už od jedného kusa ošípanej.

Žiadame Vás preto na splnenie si tejto povinnosti a vyzývame vás k ostražitosti a dodržiavaniu biologickej ochrany vlastných chovov. Podmienkami biologickej bezpečnosti sú napr.:

  • ošípané nesmú prísť do styku s ošípanými z iných chovov a ani s diviakmi;
  • pri vstupe a výstupe z maštale musia byť zabezpečené hygienické opatrenia;
  • poľovníci 48 hodín po poľovačke nesmú byť v kontakte s ošípanými;
  • slama z oblasti s výskytom afrického moru sa nemôže používať na podstielku, na kŕmenie sa nesmie používať čerstvá tráva a zrnovina z takejto oblasti;
  • budovy chovov musia byť postavené tak, aby sa do nich nedostali diviaky, ani iné zvieratá (hlodavce, mačky ...);
  • každá zmena v správaní ošípanej sa musí hlásiť na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu alebo súkromnému veterinárovi.

Súčasne upozorňujeme všetkých chovateľov ošípaných, že v prípade výskytu afrického moru ošípaných v chove s nedostatočnou biologickou ochranou, chovateľ stráca nárok na odškodné alebo poistné.

Ak chovateľ nie je registrovaný, automaticky nedostane odškodnenie a bude mu uložená sankcia za neregistrovaný chov.

Príslušné tlačivá na registráciu chovu aj jednej ošípanej spolu s usmernením nájdete tu:Vytvorené: 23.11.2018 10:12, webman
Hore
Hore
Hore