Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zber starých elektrospotrebičov

22.11.2018 - Oznamujeme obyvateľom Nového Mesta, ze v sobotu 8. decembra 2018 bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad.

Ako na to?
  1. Najneskôr do 5. decembra 2018 si objednajte zber elektroodpadu online prostredníctvom http://www.zberelektroodpadu.sk, alebo prostredníctvom miestneho úradu vyplnením tlačiva "Žiadosť o zber elektroodpadu"  a jeho zasalním na adresu: zberelektroodpadu@banm.sk, alebo osobne vyplnením tlačiva v podateľni MÚ, Junácka 1
  2. Nahláste nasledovné údaje:
  • druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviesť
  • meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail (pri el. prihlásení)
  • presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviesť
        3. V deň zberu 8. decembra 2018 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Dôležité pokyny k zberu:
  • Spotrebiče nevykladajte na ulicu, mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.
  • Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14.00 hod., kontaktujte nás do 14.30 hod. na tel: 0907 434 303.
  • Aby sme v priebehu dňa stihli odviesť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc, či povál.
  • Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) Vám odoberieme!
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.
 


Vytvorené: 26.11.2018 13:52, webman
Hore
Hore
Hore