Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Jesenný zber domového odpadu s obsahom škodlivín od občanov

05.09.2018 -

Dňa 13. 10. 2018(v sobotu) od 8. 00 do 10.00 hod. organizuje naša mestská časť v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a spoločnosťou ARGUSS, s.r.o. bezplatný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok od občanov v areáli EKO - podniku VPS na Račianskej ul. č. 28.Vytvorené: 16.09.2019 15:18, webman