Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá opatrovateľa/ku, zdravotnú sestru/zdravotníckeho asistenta do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) - (zastupovanie počas dlhodobej PN)

13.08.2018 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava  hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu:
opatrovateľ/ka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) - (zastupovanie počas dlhodobej PN)

Miesto výkonu práce: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle), Robotnícka 11, Bratislava

Základná zložka mzdy: Od 650€ + osobný príplatok v závislosti od dĺžky praxe

Náplň práce:

   Pracuje podľa programu výchovnej práce Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s prihliadnutím na vek dieťaťa a individuálnych potrieb detí.

  • prijíma a odovzdáva  deti rodičom
  • vykonáva rannú, poobednú rozcvičku s deťmi
  • zabezpečuje správne stolovanie detí
  • učí deti hygienickým návykom
  • oblieka deti, pripravuje deti na pobyt vonku, ukladá deti na spánok
  • pravidelne meria hmotnosť detí a výšku
  • zaznamenáva do denníka všetky zmeny u detí počas dňa
  • vytvára príjemné prostredie pre deti s rodinnou atmosférou

   Bližšie informácie: 02/45 529 408, 0918 693 986

Druh pracovného pomeru:  pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas dlhodobej PN

Požadované vzdelanie: vysokoškolské  1. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo  
stredoškolské zdravotná sestra/brat alebo zdravotnícky asistent/ka
stredoškolské vzdelanie + opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín

Ďalšie   požiadavky:

  • pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikačné zručnosti
  • prax s deťmi vítaná

Predpokladaný termín nástupu: september 2018/dohodou

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom *   zaslať    do   07.09.2018    na adresu:

     Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, 
     personálny úsek , Junácka ul. l,
     832 91 Bratislava 3 
     alebo 
zuzana.lehocka@banm.sk

_________________________________________________________________________

*  Týmto ako dotknutá osoba udeľujem MČ BNM súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej MČ BNM za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

    Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 

 

 Vytvorené: 13.08.2018 12:36, webman
Hore
Hore
Hore