Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti územného plánovania

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti územného plánovania
13.06.2018 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu 
odborný referent v oblasti územného plánovania

Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Základná zložka mzdy: od 519,- do 743,- eur v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok v závislosti od skúseností uchádzača

Druh pracovného pomeruplný úväzok

Požadované vzdelanie: vysokoškolské, 2. stupeň v odbore architektúra a urbanizmus, príp. pozemné stavby a architektúra

Náplň práce:

· príprava návrhov územnoplánovacích informácií

· príprava stanovísk k investičným zámerom v mestskej časti

· aktualizácia údajov v GIS systéme (aktualizácia databáz a územných plánov)

· spolupráca pri obstarávaní a schvaľovaní územnoplánovacích dokumentov

· príprava stanovísk v procese posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA)

· práca s PC, programy WORD, EXCEL, ARCGIS

Predpokladaný termín nástupu: september 2018 (dohodou)

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom *  zaslať do 15.07.2018  na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3 
alebo  zuzana.lehocka@banm.sk


*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem MČ BNM súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej MČ BNM za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

 Vytvorené: 14.06.2018 06:30, webman
Hore
Hore
Hore