Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia dňa 04.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 08.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 02.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 04.09.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 26.06.2018
​​​​​​​Zápisnica zo zasadnutia dňa 01.06.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 27.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 04.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 28.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 26.01.2018


Vytvorené: 05.02.2018 12:21, webman