Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá organizačno-administratívneho pracovníka do denného centra seniorov

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá organizačno-administratívneho pracovníka do denného centra seniorov
06.12.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Meto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá pracovníka do denného centra seniorov (organizačno-administratívny pracovník)

Miesto práce: Denné centrum seniorov, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  

Druh pracovného pomeru: znížený úväzok

Požiadavky: Bližšie informácie: 02/49253601, 02/49253377
http://www.banm.sk/oddelenie-socialnych-sluzieb/

Predpokladaný termín nástupu:  január 2018 /dohodou
K žiadosti je potrebné doložiťSúhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosti zaslať do 31. decembra 2017 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk  


Vytvorené: 06.12.2017 10:21, webman