Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta oddelenia sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta oddelenia sociálnych služieb
03.11.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent oddelenia sociálnych služieb
Miesto výkonu práce: oddelenie sociálnych služieb Miestny úrad, Junácka 1, Bratislava
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Požadované vzdelanie:  min. VŠ I. humanitného smeru
Ďalšie   požiadavky: Náplň práce: Termín nástupu: november 2017/dohodou
 
Žiadosti na zaradenie do výberového konania spolu so životopisom  zaslať  do 13.11.2017  na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 03.11.2017 09:53, webman