Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania  a stavebného poriadku (stavebný úrad)
26.10.2017 -  
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá  odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Náplň práce: Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebno-technickým zameraním (vhodné aj pre absolventov VŠ so stavebno-technickým zameraním)
Iné kritériá a požiadavky: Predpokladaný termín nástupu: ihneď/dohodou
             
Žiadosti   zaslať  do  17.11.2017 na  adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.
 


Vytvorené: 26.10.2017 13:42, webman