Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent pre deti do 3 rokov (v detských jasliach)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent pre deti do 3 rokov (v detských jasliach)
24.10.2017 -  
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava  hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu  opatrovateľ/ka,  zdravotná sestra/zdravotnícky asistent pre deti do 3 rokov (v detských jasliach)
Miesto výkonu práce: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) Robotnícka 11, Bratislava
Náplň práce:
Pracuje podľa programu výchovnej práce Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s prihliadnutím na vek dieťaťa a individuálnych potrieb detí. Bližšie informácie: 02/45 529 408
Druh pracovného pomeru:  plný úväzok
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované vzdelanie: vysokoškolské  1. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo stredoškolské zdravotná sestra/brat alebo zdravotnícky asistent/ka,  stredoškolské vzdelanie + opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín
Ďalšie   požiadavky: Predpokladaný termín nástupu: november 2017/dohodou
K žiadosti  je potrebné doložiť : Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti zaslať do  01.11.2017 na adresu:  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,  Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo personalne@banm.sk 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.
 
 
 


Vytvorené: 24.10.2017 13:01, webman