Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta správy pozemných komunikácií

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta správy pozemných komunikácií
15.05.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent správy pozemných komunikácií
Miesto práce:
 Oddelenie investícií a verejného obstarávania Miestny úrad , Junácka 1, Bratislava
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín nástupu: 1.7.2017/dohodou
Náplň práce, právomoci, zodpovednosti:  správa zverených miestnych komunikácií a s nimi súvisiacich inžinierskych objektov (mostov, lávok, oporných múrov) a dopravného značenia týchto komunikácií, spracovanie stanovísk k predloženým projektom stavieb z pohľadu dopravných aspektov týchto stavieb, príprava podkladov pre verejné obstarávanie tovarov a služieb spojených so správou pozemných komunikácií
Požiadavky na zamestnanca:
- znalosť problematiky a vlastností asfaltových a betónových zmesí používaných v oblasti pozemných  komunikácií a inžinierskych stavieb
- znalosť príslušných technických noriem (betóny, asfalty...)
- znalosť predpisov týkajúcich sa zabezpečenia revízií objektov inžinierskych stavieb(mosty, lávky, oporné múry a pod.)
- znalosť noriem týkajúcich sa projektovania pozemných komunikácií
- znalosť zákona č. 135/1961 v platnom znení a vyhlášky č. 35/1984 - v oblastiach správy pozemných komunikácií
- schopnosť spracovať základné schémy návrhu dopravného značenia
- základná orientácia v zverejnených údajoch správy katastra (katastrálne mapy, listy vlastníctva)
Požadované vzdelanie: vysokoškolské technického smeru
Osobnostné predpoklady a zručnosti: aktívny prístup k práci, schopnosť zvládať stres, flexibilita, bezúhonnosť
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti zaslať do 21.05.2017 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,  personálny úsek , Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 alebo personalne@banm.sk


Vytvorené: 15.05.2017 08:05, webman
Hore
Hore
Hore