Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá referenta pre správu, prevádzku a údržbu budov a objektov

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá referenta pre správu, prevádzku a údržbu budov a objektov
10.03.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava  hľadá referenta pre správu, prevádzku a údržbu budov a objektov
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Oddelenie správy majetku a vnútornej správy
Náplň práce:
• spracováva žiadosti o verejné obstarávanie na tovary a služby v rámci svojej agendy,
• zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti,
• vedie zoznam odberných miest energií a aktualizuje agendu dodávateľských zmlúv,
• vykonáva pravidelné obhliadky a kontroly spravovaných budov, objektov a priestorov,
• zodpovedá za pravidelné revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky a ich evidenciu,
• zabezpečuje pravidelnú deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu budov, objektov a priestorov v majetku MČ,
• vykonáva funkciu objektového manažéra pre zverené budovy a objekty,
• aktualizuje stávajúce a spracováva nové interné smernice.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie(s maturitou), elektrotechnické , technické
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkon práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadovaná prax: min. 3 roky
Ďalšie   požiadavky:
• vodičský preukaz  skupiny B
• znalosť práce s PC, programy WORD, EXCEL, OUTLOOK
• všestranná technická zdatnosť, zodpovednosť, samostatnosť a spoľahlivosť
• skúsenosti s riadením prevádzky, organizáciou všetkých činností spojených so správou nehnuteľnosti
• skúsenosti s nájomnými zmluvami a zmluvami všeobecne
• technická znalosť stavieb, opráv, rekonštrukcií
• prax s prácou  v registratúre vítaná
Predpokladaný termín nástupu: apríl 2017 (dohodou)
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
              
Žiadosti   zaslať  do  28.03.2017 adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3  alebo  personalne@banm.sk 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 10.03.2017 06:55, webman
Hore
Hore
Hore