Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá zdravotnú sestru / zdravotníckeho asistenta / opatrovateľku detí do detských jaslí

09.03.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá zdravotnú sestru / zdravotníckeho asistenta / opatrovateľku detí do detských jaslí
Miesto výkonu práce: Detské jasle  Robotnícka 11, Bratislava
Náplň práce:
Pracuje podľa programu výchovnej práce detských jaslí s prihliadnutím na vek dieťaťa a individuálnych potrieb detí.
• prijíma a odovzdáva  deti rodičom
• vykonáva rannú, poobednú rozcvičku s deťmi
• zabezpečuje správne stolovanie detí
• učí deti hygienickým návykom
• oblieka deti, pripravuje deti na pobyt vonku, ukladá deti na spánok
• pravidelne meria hmotnosť detí a výšku
• zaznamenáva do denníka všetky zmeny u detí počas dňa
• vytvára príjemné prostredie pre deti s rodinnou atmosférou
Bližšie informácie: 02/ 44 373 549, 02/45 529 408
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované vzdelanie: vysokoškolské 1. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo stredoškolské zdravotná sestra/brat alebo zdravotnícky asistent/ka, stredoškolské vzdelanie + opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín
Ďalšie   požiadavky:
•  pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikačné zručnosti
•  prax s deťmi vítaná
Predpokladaný termín nástupu: 01. 04.2017  (dohodou)

K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti zaslať do  23.03.2017 adresu:  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo personalne@banm.sk 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.Vytvorené: 09.03.2017 10:57, webman
Hore
Hore
Hore