Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá administratívneho pracovníka - správa registratúry

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá administratívneho pracovníka - správa registratúry
08.03.2017 - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá administratívneho pracovníka - správa registratúry
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Náplň práce:
  • preberanie uzatvorených spisov do registratúrneho strediska
  • zabezpečovanie administratívnych prác týkajúcich sa správy registratúry
  • označovanie a ukladanie spisov do registratúry
  • evidencia a vyhľadávanie prevzatých spisov
  • vyraďovanie spisov
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky: ovládanie PC na úrovni pokročilý, prax v administratívne vítaná
Predpokladaný termín nástupu: ihneď/dohodou
K žiadosti je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti zaslať 22.03.2017 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo personalne@banm.sk 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 08.03.2017 13:50, webman
Hore
Hore
Hore