Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Jarné upratovanie sa blíži. Kde nájdete kontajnery

Jarné upratovanie sa blíži. Kde nájdete kontajnery
22.02.2017 - Jarné upratovanie už klope na dvere. Aj vy sa už tešíte, ako na jar upracete a zbavíte svoje domácnosti zbytočných vecí? Veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú na území mestskej časti opäť rozmiestnené v apríli a v máji, prídu vhod.
Určené sú na objemný odpad z domácností, koberce, starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na jednotlivé diely. Do kontajnerov sa nesmie odkladať elektroodpad a domáce spotrebiče, farby, žieraviny, lieky, riedidlá, oleje a ropné látky ani obaly z nich, stavebný alebo recyklovateľný odpad.
Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku VPS, ktorý nepovolí uloženie zakázaného odpadu. Kontajnery budú na všetkých miestach pristavené od 10.00 h. do 17.30 h.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov "JARNÉ UPRATOVANIE"
ulica stojisko termín
1. Teplická pri garážach (Mladá Garda) 11.4.2017
2. Biely kríž  námestie 11.4.2017
3. J.C. Hronského pri garážach 11.4.2017
4. Piešťanská na rohu Sibírskej 12.4.2017
5. Sibírska na rohu Šuňavcovej 12.4.2017
6. Kraskova na rohu Americkej 13.4.2017
7. Belehradská na rohu Kováčskej 13.4.2017
8. Za kasárňou pri trafostanici 18.4.2017
9. Tegelhofa Príkopova pri ŠK 18.4.2017
10. Sliačska horná časť pod lesom 18.4.2017
11. Družstevná Kalinčiakova pri vjazde 20.4.2017
12. Riazanská dvor Pavlovská 20.4.2017
13. Ľudové námestie pri parku 22.4.2017
14. Magurská číslo 3 - 5 22.4.2017
15. Cesta na Kamzík  parkovisko 25.4.2017
16. Jahodová podľa miesta 25.4.2017
17. Višňová  parkovisko 25.4.2017
18. Na Revíne malé parkovisko 27.4.2017
19. Sliačska roh Muštova 27.4.2017
20. Bellova pri škole 29.4.2017
21. Záborského stojisko pri parkovisku 29.4.2017
22. Odborárska garáže pri ZŠ 2.5.2017
23. Guothova pri č. 9 - 11 2.5.2017
24. Račianska medzi Tescom a Eurpoenziou 2.5.2017
25. Rozvodná  pri č. 11 - 13 4.5.2017
26. Brečtanova na konci ulice 4.5.2017
27. Horská pri vinohradoch dole 9.5.2017
28. Mierová kolónia Tylová ul. 9.5.2017
29. Nobelova pri č. 42 11.5.2017
30. Budyšínska  podľa voľného miesta 11.5.2017
31. Čsl. parašutistov pri škôlke             13.5.2017


Vytvorené: 23.02.2017 08:56, webman
Hore
Hore
Hore