Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre denné centrá seniorov

18.01.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá Odborného pracovníka pre denné centrá seniorov
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Oddelenie sociálnych služieb
Náplň práce:
  • zabezpečuje činnosti denných centier ktoré súvisia s bežným chodom denných centier,  spoločensko-kultúrnymi činnosťami, materiálovým vybavením, základnou údržbou v denných centrách,
  • zodpovedá za hospodárne a efektívne využívanie finančných  prostriedkov súvisiacich s vyššie uvedenou činnosťou,
  • vedie evidenciu platieb a odoberaných jedál, ktoré zabezpečuje mestská časť Bratislava - Nové Mesto pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých,
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
Požadovaná prax: min. 2 roky praxe
Ďalšie   požiadavky: samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, aktívny prístup k práci, spoľahlivosť, bezúhonnosť
Predpokladaný termín nástupu: február 2017 (dohodou)
K žiadosti  je potrebné doložiť  :
Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                
Žiadosti   zaslať  do  31.1.2017 na  adresu:
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.
 
 
 
 
 


Vytvorené: 18.01.2017 11:47, webman
Hore
Hore
Hore