Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá pracovníka do denného centra seniorov (organizačno-administratívny pracovník)

17.01.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá pracovníka do denného centra seniorov (organizačno-administratívny pracovník)
Miesto práce: Denné centrum seniorov, Jeséniova 51, Bratislava, Denné centrum seniorov, Sibírska 37, Bratislava
Druh pracovného pomeru: znížený úväzok
Požiadavky:
  • minimálne stredoškolské vzdelanie
  • znalosti práce s počítačom, ovládanie programov Windows, Office, internet
  • dobré organizačné skúsenosti
  • kladný vzťah k seniorom
  • komunikatívnosť, trpezlivosť
  • bezúhonnosť
Bližšie informácie:  02/49253601,  02/49253377
http://www.banm.sk/oddelenie-socialnych-sluzieb/
Predpokladaný termín nástupu:  február 2017/dohodou
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti zaslať do 31. januára 2017 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 17.01.2017 06:47, webman
Hore
Hore
Hore