Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre úsek školstva (školský úrad)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre úsek školstva (školský úrad)
12.12.2016 - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov  na pracovnú pozíciu odborný pracovník pre úsek školstva (školský úrad)
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava oddelenie školstva
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Požadované vzdelanie: vysokoškolské pedagogické vzdelanie druhého stupňa (Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 437/2009 príloha č. 1 časť III.)
- odborná a pedagogická spôsobilosť na I. alebo II. stupeň ZŠ
Požadovaná  prax: prax minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Predpokladaný termín nástupu: január 2017/dohodou
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis, prehľad doterajšej praxe a súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  do 31.12.2016 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 12.12.2016 07:00, webman
Hore
Hore
Hore